Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-2711

Muutokset aineistotyyppeihin (yleisten kirjastojen näkökulmasta) - selvitys

  Details

  • Type: Documentation
  • Status: To Do
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Sektori-Organisaatio:
   Kirjasto-Yleinen
  • Sprint:
   Sprint 35, Sprint 36, Sprint 37, Sprint 38, Sprint 39, Sprint 40, Sprint 41

   Description

   Aineistotyypit Finnassa yleisten kirjastojen näkökulmasta
   Ongelmakohdat

   Digitaaliset pelit

   Tilanne tällä hetkellä:
   · ei omaa aineistotyyppiä
   · sisältyvät todennäköisesti aineistotyyppiin ”elektroninen”

   Äänitteet

   Tilanne tällä hetkellä:
   · CD-levyt, äänikasetit ja äänilevyt sisältävät sekä musiikin että puheen
   · CD-levyä ja vinyyliä ei pysty erottamaan toisistaan
   · musiikkitallenne (sisältää kaikki musiikkiäänitteet tallennemuodosta riippumatta)
   · fasetilla onnistuu musiikkitallenteista erottamaan suoratoistoiset

   Partituurit
   Tilanne tällä hetkellä:
   · sisältyvät nuotteihin

   Aineistotyyppien ratkaisut – uudet aineistotyypit

   Nämä uudet aineistotyypit saadaan muodostettua taulukkoon merkityillä koodeilla. Koodeja käytetään Marc21-formaattia käyttävissä yleisissä kirjastoissa melko kattavasti, koska näistä koodeista muodostuvat aineistotyypit ovat yleisten kirjastojen asiakkaille olennaisia. Helmet näyttää muodostavan tässä suhteessa poikkeuksen. Finmarc-kirjastoissa koodeissa on enemmän puutteita.

   Digitaaliset pelit
   000/06=m, 007/00=c, 007/01=o, 008/26=g
   Sijoittuu aineistotyypin ”Muu” alle

   CD-musiikki
   Ne Finnassa nyt CD:nä olevat, joissa 000/06=j
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   CD-puhe
   Ne Finnassa nyt CD:nä olevat, joissa 000/06=i
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   Äänikasetti -musiikki
   Ne Finnassa nyt äänikasettina olevat, joissa 000/06=j
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   Äänikasetti – puhe
   Ne Finnassa nyt äänikasettina olevat, joissa 000/06=i
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   Vinyylilevy – musiikki
   000/06=j, 007/00=s, 007/01=d, 007/10=p

   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle. Termin ei ole pakko olla Vinyylilevy, kunhan on mahdollista hakea ”vanhanaikaiseen” levysoittimeen sopivat tallenteet erikseen.

   Vinyylilevy – puhe
   000/06=i, 007/00=s, 007/01=d, 007/10=p
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle. (Termi: ks yllä)

   Suoratoistoinen / online – musiikki
   000/06=j, 007/00=c, 007/01=r, 008/23=o
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   Suoratoistoinen / online – puhe
   000/06=i, 007/00=c, 007/01=r, 008/23=o
   Sijoittuu aineistotyypin ”Äänite” alle

   Partituuri000/06=c, 007/00=q, 008/20=b
   Sijoittuu aineistotyypin ”Nuotti” alle

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       bbeckman Bjarne
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated: