Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3822

Valitun organisaatio-fasetin teksti "harmaassa palkissa"

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: v2.20.0
  • Component/s: None
  • Story Points:
   1
  • Actual Story Points:
   1

   Description

   Lisätään valittuun fasettiin koko polku, ei vain syvintä tasoa.

   Valitun organisaatio-fasetin harmaassa palkissa ei kuuluisi olla organisaatio-tekstiä, joka ei sovellu kuvaamaan hierarkian alempia tasoja ainakaan kirjastoissa, eikä polkua, mihin organisaatioon alataso kuuluu.

   Esim. https://finna-dev-fe.csc.fi/national2/Search/Results?type=AllFields&sort=last_indexed+desc&filter[]=online_boolean%3A%221%22&filter[]=~building%3A%221%2FAALTO%2Fedis%2F%22

   Liitteenä on kuva, miten organisaatio-fasetin valinnan homman tulisi näkyä fasettien päällä.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       ermaijal Ere Maijala
       Reporter:
       tetalja Teemu Talja (Inactive)
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: