Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-4456

url_blacklist käytöön SolrQdc-ajurissa

  Details

  • Story Points:
   2
  • Actual Story Points:
   2

   Description

   Vastaavanlainen toteutus kuin marc21 ja ead ajureissa.
   Pystyy piillottamaan säännölisellä lausekkeellä "turhat linkit".

   [Record]
   url_blacklist[] = /regexp/

   Esim.: https://seitti.finna-test.fi/seitti3/Record/porstua2.38171#details
   porstua2.38171-teoksesta voi piillottaa: http://www.porstuakirjastot.fi/items/show/38171

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       raunkons Konsta Raunio (Inactive)
       Reporter:
       bbeckman Bjarne
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: