Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6400

Lainahistorian järjestämismahdollisuus

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Continued in another issue
  • Fix Version/s: v2.57.0
  • Component/s: None
  • Sektori-Organisaatio:
   Kirjasto-Yleinen
  • Story Points:
   4
  • Actual Story Points:
   0

   Description

   Lainahistorian järjestäminen nimekkeen, tekijän ja aineistotyypin mukaan.
   Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus kotipalvelua tekeville. Nyt voi järjestää vain lainaus-, palautus- tai eräpäivän mukaan.

   • Rajapinnan pitäisi pystyä tekemään järjestäminen, jotta se toimisi Finnassa (Finna kysyy sivu kerrallaan tietoja, jolloin järjestäminen ei onnistu). REST #
    Koha-yhteisön uudessa versiossa on rajapinnan sivutus _page ja sorttaus _order_by query parametrilla

    

   1. Selvitys: voidaanko tehdä jo siis? 
   2. Tehtävän päivitys ja siirtäminen toteutettavaksi.. Assigneen voi vaihtaa

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        ermaijal Ere Maijala
        Reporter:
        paivi.knuutinen@joensuu.fi Knuutinen Päivi (Inactive)
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated:
         Resolved: