Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6484

Siirretään kielikoodien käännökset omaan nimiavaruuteen

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Open
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
   None
  • Story Points:
   4

   Description

   Tällä hetkellä kielikoodien käännökset ovat oletus-nimiavaruudessa, ja siinä on selkeä sekaantumisen mahdollisuus (esim. käännös "map"). Siirretään kielikoodit omaan nimiavaruuteensa ja varmistetaan, että sitä käytetään kaikkialla, missä kielikoodeja käännetään. Varmistetaan myös, että tarvittavat asetusmuutokset tehdään tuotantoon, kun tämä muutos julkaistaan. Nimiavaruus voisi olla langcode tms. kunhan ei sekoitu languages-hakemistoon muuten.

   Voidaan tehdä yksi julkaisu niin, että kielikoodit jätetään vielä oletusnimiavaruuteen, ja poistetaan sitten vasta seuraavassa versiossa, jolloin muutos saadaan menemään saumattomasti, eikä asetusmuutosten synkronointi ole niin tarkkaa. Tällöin oletusavaruudesta poistosta on tehtävä erillinen issue.

   Lisätietoa:
   https://vufind.org/wiki/development:architecture:localization#text_domains
   https://github.com/NatLibFi/NDL-VuFind2/blob/master/config/vufind/facets.ini#L219

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       peebles Aleksi Peebles
       Reporter:
       ermaijal Ere Maijala
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated: