Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6495

Lisäyksiä MARC21-toimijasivulle

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: v2.60.0
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
  • Sektori-Organisaatio:
   Kirjasto-Yliopisto
  • Story Points:
   1
  • Actual Story Points:
   1

   Description

   Lisätään toimijasivun taulukkotietoihin:

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        mzsillan Samuli Sillanpää
        Reporter:
        naukkapi Piia Naukkarinen
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated:
         Resolved: