Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6496

Koha-kirjastojärjestelmästä lähetettyjen viestien ja rajoitteiden näyttäminen Finnassa

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Open
  • Priority: Minor
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
  • Story Points:
   0

   Description

   Näytetään Finnan käyttöliittymässä viestit (messages) ja rajoitteet (restrictions) (https://www.figma.com/proto/el7O26SDITYkp5S907Zwse/Oma-tili?node-id=1408%3A13&scaling=min-zoom). Rajoitteet ja mahdollisesti myös viestit pitäisi olla kuitattavissa (mikäli teknisesti toteutettavissa). Kuitatut viestit piilotetaan käyttäjältä.  

   Figma (sisältää kaikki UI-leiskat):

   https://www.figma.com/file/el7O26SDITYkp5S907Zwse/Oma-tili?node-id=1436%3A0

    

    

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        ermaijal Ere Maijala
        Reporter:
        pasitiis Pasi Tiisanoja
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated: