Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6521

IE:llä etusivun nostoissa visuaalista heittoa

  Details

  • Type: Bug
  • Status: In Design
  • Priority: Minor
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
  • Story Points:
   3

   Description

   https://jira.kansalliskirjasto.fi/browse/FINNAPOSTI-13792

   MS lopettaa marraskuussa IE-tuen (O365 tuettu 2021 elokuuhun asti, ei tosin liity Finnaan), joten korjauksen mielekkyyttä voi miettiä.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       tomikkon Tomi Mikkonen
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated: