Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6524

Kohderyhmien nimet kadonneet Kirjastot fasetin toimipisteissä

  Details

  • Type: Bug
  • Status: In Design
  • Priority: Minor
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
   None
  • Story Points:
   1

   Description

   Huomattu on kadonneeksi kohderyhmien nimet Kirjastot fasetin toimipisteissä.

   Esim. "Lapset ja nuoret". Näyttää vain koodia 1-8. Tutkitaan ensin onnistuuko asetusmuutoksella.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       karkkart Arto Kärkkäinen
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated: