Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-6526

Koha: Varauksen keskeyttämistoimintoon mahdollisuus valita päivämäärä

  Details

  • Type: Feature Request
  • Status: Requested
  • Priority: Minor
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Labels:

   Description

   Toivottu on "varauksen keskeyttämistoimintoon mahdollisuutta valita päivämäärä, mihin asti varaus on keskeytetty. Vastaava ominaisuus on Kohassa."

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       karkkart Arto Kärkkäinen
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated: